مشخصات بازیکن
?????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
109.230.92.254 :آیپی
STEAM_1:1:109856590 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Anti Recoil :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۷:۳۵:۴۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۸:۳۵:۴۲ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن