مشخصات بازیکن
R6GIFT.ir 24/7 Shop R6 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.125.231.110 :آیپی
STEAM_1:1:445041378 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Dashtan Name Bad :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۸:۰۰:۴۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۸:۰۰:۴۲ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن