مشخصات بازیکن
P :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.117.208.217 :آیپی
STEAM_1:1:435862450 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
AmirHossein Cheliki :بن شده توسط
Yashar ShafieZadeh :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۹:۴۷:۰۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۲۰:۲۶:۲۴ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن