مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.57.34.252 :آیپی
STEAM_1:0:96781596 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۲۱:۱۶:۵۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۲۱:۱۶:۵۲ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن