مشخصات بازیکن
Blac[K] :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
188.211.133.123 :آیپی
STEAM_1:1:190506005 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۲۱:۳۸:۴۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۲۲:۳۸:۴۳ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن