مشخصات بازیکن
UntilDown :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
84.47.235.48 :آیپی
STEAM_1:1:461169125 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۲۱:۴۲:۳۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۲۲:۴۲:۳۸ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن