مشخصات بازیکن
EveryWhere You Die :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
46.100.199.91 :آیپی
STEAM_1:0:182586364 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۲۲:۳۷:۲۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۲۲:۳۷:۲۲ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن