مشخصات بازیکن
mahdi :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.59.189.43 :آیپی
STEAM_1:0:450928996 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۲۳:۲۴:۱۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۰۰:۲۴:۱۹ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن