مشخصات بازیکن
neofelis :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.191.1.173 :آیپی
STEAM_1:0:460754104 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۲۳:۵۸:۱۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۲۳:۵۸:۱۷ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن