مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
46.224.80.228 :آیپی
STEAM_1:0:221404535 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Admin disrepect :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۰۰:۰۹:۲۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۰۱:۰۹:۲۴ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن