مشخصات بازیکن
aN3eL_eL sOsO :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.187.83.23 :آیپی
STEAM_1:1:459009532 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۰۱:۲۵:۰۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۰۱:۲۵:۰۷ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن