مشخصات بازیکن
gtfosage :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Turkey(TR) :کشور / منطقه
85.99.217.101 :آیپی
STEAM_1:0:461304175 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Silent-Strafe Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۰۷:۰۹:۱۸ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن