مشخصات بازیکن
mohammaddgh :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Europe(EU) :کشور / منطقه
37.27.175.73 :آیپی
STEAM_1:0:455778689 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Mehdi Habibi :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۴:۳۱:۴۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۴:۴۱:۴۵ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن