مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
80.210.240.94 :آیپی
STEAM_1:1:457033489 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۵:۴۸:۳۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۱۵:۴۸:۳۷ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن