مشخصات بازیکن
tc_ccccccc :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
95.38.114.233 :آیپی
STEAM_1:0:461315562 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Aimbot Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۶:۴۰:۳۱ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن