مشخصات بازیکن
Aking | #Ez_Feshar :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.57.142.248 :آیپی
STEAM_1:0:461073355 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۹:۴۳:۵۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۲۰:۱۳:۵۵ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن