مشخصات بازیکن
aliyazdanpanah1998 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.129.85.149 :آیپی
STEAM_1:0:459728242 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۹:۴۵:۱۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۹:۵۵:۱۴ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن