مشخصات بازیکن
mohammad_azizi :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.58.210.183 :آیپی
STEAM_1:1:449479120 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۹:۵۶:۲۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۲۰:۵۶:۲۵ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن