مشخصات بازیکن
MmD :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.255.55.107 :آیپی
STEAM_1:0:455141165 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
Yashar ShafieZadeh :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۲۰:۰۹:۱۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۲۰:۴۴:۰۷ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن