مشخصات بازیکن
ForesT :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.178.208.187 :آیپی
STEAM_1:1:460119121 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Silent-Strafe Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27024 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۲۱:۲۱:۰۵ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن