مشخصات بازیکن
atiraous :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
217.24.151.75 :آیپی
STEAM_1:1:246333659 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۰۱:۵۸:۲۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۰۵:۵۸:۲۰ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن