مشخصات بازیکن
amir_krdgr :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.181.26.111 :آیپی
STEAM_1:0:86201990 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Kiarash Irajpour :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۴:۰۵:۳۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۴:۰۵:۳۹ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن