مشخصات بازیکن
King of Light :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
94.183.186.19 :آیپی
STEAM_1:0:443797862 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
AmirHossein Cheliki :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۵:۲۲:۲۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۵:۳۲:۲۸ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن