مشخصات بازیکن
SnaX - :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.200.84.211 :آیپی
STEAM_1:1:229459501 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۷:۲۶:۵۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۷:۳۶:۵۹ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن