مشخصات بازیکن
tcgame.ir :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
217.60.253.4 :آیپی
STEAM_1:1:458443817 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۳:۲۷:۳۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۳:۳۷:۳۲ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن