مشخصات بازیکن
kose nane shrek :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.190.184.236 :آیپی
STEAM_1:0:461717933 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۳:۵۰:۱۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۴:۲۰:۱۷ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن