مشخصات بازیکن
AlirezaShokri1999 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
188.211.35.212 :آیپی
STEAM_1:0:456089397 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۴:۲۹:۰۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۱۴:۲۹:۰۱ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن