مشخصات بازیکن
kiana fucker :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.179.6.216 :آیپی
STEAM_1:0:461560723 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۲۳:۱۴:۴۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۲۳:۱۴:۴۸ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن