مشخصات بازیکن
zhun :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
188.209.24.178 :آیپی
STEAM_1:0:458010844 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Silent-Strafe Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۲۳:۵۲:۵۹ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن