مشخصات بازیکن
xAx :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
188.75.93.134 :آیپی
STEAM_1:0:439409206 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۰۰:۴۳:۰۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۰۱:۴۳:۰۳ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن