مشخصات بازیکن
! Vet :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.191.195.19 :آیپی
STEAM_1:0:181106569 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۱۲:۱۱:۰۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۱۳:۱۱:۰۱ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن