مشخصات بازیکن
MONSTER_Attacker :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.236.14.170 :آیپی
STEAM_1:1:484390311 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
GAME BANNED :وضعیت اکانت
Wallhack :دلیل بن شدن
Mehdi Habibi | Kardinal :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۲:۰۹:۲۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۲:۱۹:۲۰ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن