مشخصات بازیکن
IRANian dream :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
80.210.173.205 :آیپی
STEAM_1:1:204406953 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۱۵:۱۴:۲۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۱۵:۲۴:۲۶ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن