مشخصات بازیکن
amirdante :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
46.248.35.78 :آیپی
STEAM_1:1:453249711 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۲۳:۴۸:۱۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۲۳:۴۸:۱۶ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن