مشخصات بازیکن
HASTi :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
91.99.93.15 :آیپی
STEAM_1:0:461732006 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۰۰:۱۰:۵۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۰۰:۱۰:۵۲ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن