مشخصات بازیکن
Makaveli :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
46.51.56.152 :آیپی
STEAM_1:1:427052973 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۰۱:۴۵:۳۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۰۵:۴۵:۳۱ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن