مشخصات بازیکن
Blood31 :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Uzbekistan(UZ) :کشور / منطقه
213.230.113.3 :آیپی
STEAM_1:0:424038205 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Silent-Strafe Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27019 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۲۰:۰۵:۴۸ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن