مشخصات بازیکن
M?.M?? ??S :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.182.49.232 :آیپی
STEAM_1:1:453012492 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۲۳:۲۳:۰۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۲۳:۲۳:۰۶ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن