مشخصات بازیکن
uuuuuuuuu :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.57.249.90 :آیپی
STEAM_1:1:78341781 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۰۰:۴۷:۳۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۰۰:۴۷:۳۳ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن