مشخصات بازیکن
Hossein :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
79.127.77.71 :آیپی
STEAM_1:1:437140352 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۰۳:۴۵:۳۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۰۳:۴۵:۳۱ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن