مشخصات بازیکن
[P]ara[M]on :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
188.245.233.143 :آیپی
STEAM_1:0:210495626 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۰۳:۵۰:۲۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۰۳:۵۰:۲۵ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن