مشخصات بازیکن
Ali_[N]iTRo :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
79.127.0.72 :آیپی
STEAM_1:1:162798168 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۲۱:۰۸:۱۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۲۲:۰۸:۱۵ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن