مشخصات بازیکن
SUGAR MAN^-^ :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.241.19.110 :آیپی
STEAM_1:0:163850607 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۲۱:۰۹:۵۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۲۲:۰۹:۵۴ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن