مشخصات بازیکن
the FLASH :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.182.64.131 :آیپی
STEAM_1:1:456969102 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Sina Shojae :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۲۲:۰۳:۰۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۲۳:۰۳:۰۷ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن