مشخصات بازیکن
FBI :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
80.210.208.13 :آیپی
STEAM_1:0:456082384 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mehdi Habibi :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۰۱:۴۴:۰۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۰۱:۴۴:۰۳ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن