مشخصات بازیکن
[AZ] Arsalaan ? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
80.210.153.217 :آیپی
STEAM_1:0:459093685 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۰۳:۴۵:۲۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۰۳:۴۵:۲۱ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن