مشخصات بازیکن
? Br1ght :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.56.123.222 :آیپی
STEAM_1:0:424782367 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۰۳:۴۵:۳۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۰۷:۴۵:۳۷ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن