مشخصات بازیکن
????????_???????????? :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.56.164.52 :آیپی
STEAM_1:1:439928120 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۴:۱۲:۳۰ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن