مشخصات بازیکن
juventus :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.58.116.224 :آیپی
STEAM_1:1:227047135 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۵:۰۹:۵۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۵:۰۹:۵۳ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن