مشخصات بازیکن
UP ? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.184.191.201 :آیپی
STEAM_1:1:442776271 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۵:۱۶:۱۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۵:۲۶:۱۱ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن